BILLBOARDY, BIGBOARDY

Billboardy, bigboardy tlačíme na rolovej solventnej tlačiarni – 160 cm šírka tlače. Vysoká rýchlosť tlače vrátane vysokej kvality tlače je docielená vďaka duálnemu striedaniu tlačových hláv a priemyselnej konštrukcii tlačiarne. Rozlíšenie tlače až 1440 dpi.
Produkcia až 600 m2/deň.

Veľkoformátovú tlač na papier ponúkame v týchto materiáloch:

 • billboardové plochy: 510x240cm, 504x238cm, apod. – 115g, BBS, solventná tlač, certifikácia papiera FSC®
 • bigboardy 960x360cm a doublebigboardy 960x820cm – 115g, BBS, solventná tlač, certifikácia papiera FSC®
 • plagát BBS (ľubovoľné rozmery – vhodné na výlep), 115g, vyššie tlačové rozlíšenie (kratšia pohľadová vzdialenosť),
  certifikácia papiera FSC®, solventná tlač
 • ostatné formáty a materiály nájdete v sekcii plagáty alebo tapety
 • viac o našej technológii nájdete tu

Tvarový orez billboardov, bigboardov, plagátov a tapiet vykonávame na strojoch Zünd G3 3XL – 2x (švajčiarsky výrobca) s veľkorysou pracovnou plochou 320x250cm (maximálna šírka rezaného média 320cm) a nadštandardnou výbavou. Zünd patrí v kategórii presných a výkonných obrábacích plotrov na absolútnu svetovú špičku.

Špecifikácia výroby:

 • najčastejšie rozmery billboardov, bigboardov a double bigboardov:
  400x300cm, 504x238cm, 510x240cm, 960x360cm, 960x820cm
 • akékoľvek rozmery plagátov, najčastejšie rozmery plagátov: CLV, B0, B1, A0, A1, A2 a iné
 • panelovanie billboardov, bigboardov a double bigboardov je bežne po cca 130 cm zvisle s presahom 2cm na inštaláciu
 • presný strojový rez
 • nie ste si istí výberom? Príďte sa pozrieť na ukážky do nášho showroomu
 • kompletizácia podľa požiadavky